Pääkirjoitukset

Tietoa välittäen

Ihmisyydessä on syvällä tarve jakaa kokemuksia. Se ei ole tapahtuneen arvottamista tai ilkeyttä, vaan kaipuuta vertaisuuteen. Tämä tapahtuu myös onnettomuustilanteessa. Ihminen haluaa olla mukana kokemassa, mitä yhteisössä tapahtuu. Hän haluaa oman versionsa tapahtuneesta.

Tuskin kukaan tarkoittaa pa